V Rabke bude postavený Soľný dom s mini gradovňouDňa 13. augusta 2018 v Jarabine na Slovensku podpísal primátor mesta Rabka-Zdrój partnerskú zmluvu mesta Rabka-Zdrój s obcou Jarabina na Slovensku na spoločnú realizáciu projektu s názvom „RÔZNE TVÁRE VODY - Rabčanská soľanka a jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia“, spolufinancované v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Hlavným cieľom projektu je komplexný a trvalo udržateľný rozvoj poľsko-slovenského prihraničného regiónu kombináciou potenciálov obce Rabka-Zdrój a Jarabina, prehĺbením vzájomnej spolupráce a využívaním kultúrneho a prírodného dedičstva na zvýšenie atraktívnosti hraníc v očiach obyvateľov a návštevníkov.

Predmetom projektu v poľskej lokalite je revitalizácia drevenej budovy Lubogoszczy, ktorá sa nachádza v parku Park Zdrojowy v Rabka-Zdrój, a jej využitie ako domu soľanky s mini gradovňou a plánovania využitia územia. Umožní to transformáciu poľnohospodárskej budovy na výstavu soľanky spolu s čerpacou miestnosťou a sociálnym zariadením. Projekt zahŕňa rozvoj zelených plôch, výstavbu chodníkov a prístupových bodov z betónových kociek a výstavbu infraštruktúry: dve vonkajšie a vnútorné stúpacie veže v budove spojené so soľným prepadovým jazierkom, dve zariadenia na čerpanie vody, vitríny propagujúce bohatstvo kúpeľov - zdroje slanej liečivej vody, inštalácia infopanelu a fotovoltaický panel.

Dôležitým prvkom bude zvyšovanie ekologického povedomia obyvateľov a podpora trvalo udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom propagácie informácií o úlohe vody v životnom prostredí a predchádzania zhoršovaniu prírodných zdrojov (informačné kiosky, semináre, konferencie, osvedčené postupy).

Plánovanú infraštruktúru doplní množstvo propagačných a informačných aktivít, ktoré budú propagovať nový produkt cestovného ruchu (informačné materiály, web), ako aj multimediálne prezentácie v informačných stánkoch v Poľsku a na Slovensku.

Projekt priamo využíva špecifické vlastnosti Rabky-Zdrój ako kúpeľného strediska a nová, atraktívna infraštruktúra prispeje k posilneniu Rabky-Zdrój ako miesta pre aktívne a zaujímavé formy trávenia voľného času zvyšujúcim sa počtom turistov aj zo zahraničia.

Finančné prostriedky na túto úlohu boli získané v rámci programu INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 vo výške 571 149,89 EUR, z toho 294 208,87 EUR pre poľskú časť.

Po oficiálnom podpísaní zmluvy partneri navštívili svätyňu Panny Márie z Litmanowskej. Pozývame vás na fotoreportáž.