Správy

  • Soľankový dom – nové miesto pre udalosti a kultúrne podujatia
    Soľankový dom – nové miesto pre udalosti a kultúrne podujatia V sobotu 1. augusta zorganizovala Nadácia Krídla viery vonkajšie podujatie v Soľankovom dome v Zdrojowym parku v Rabke. Súčasťou programu boli iluzionistické predstavenia Close-Up a Stand Up a viac

Galéria

Soľného domu

Prírodný tábor v Jarabine

Program cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020