W Rabce powstanie Dom Solanki z mini tężnią13 sierpnia 2018 r. w Jarabinie na Słowacji Burmistrz Rabki-Zdroju podpisała umowę partnerską Gminy Rabka-Zdrój z Obec Jarabina ze Słowacji na wspólną realizację projektu pn. RÓŻNE OBLICZA WODY – rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Cel główny projektu to wszechstronny i zrównoważony rozwój obszaru pogranicza polsko-słowackiego poprzez połączenie potencjałów gminy Rabka-Zdrój i miejscowości Jarabina, pogłębienie wzajemnej współpracy i wykorzystanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego do podniesienia atrakcyjności pogranicza w oczach mieszkańców
i odwiedzających.

Przedmiotem projektu w polskiej lokalizacji jest rewitalizacja drewnianego budynku Lubogoszczy, zlokalizowanego w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju i przeznaczenie go na Dom Solanki z mini tężnią oraz zagospodarowanie terenu. Pozwoli to na przekształcenie budynku gospodarczego w miejsce ekspozycji solanki wraz z pijalnią wód i zapleczem sanitarnym. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenów zielonych, budowę chodników i dojść z kostki betonowej oraz budowę infrastruktury: dwóch tężni zewnętrznych i wewnętrznej w budynku połączonej z przelewowym oczkiem solankowym, dwóch urządzeń do czerpania wód, gablot ekspozycyjnych promujących bogactwo uzdrowiska - źródła solankowych wód leczniczych, montaż infopanelu i panelu fotowoltaicznego.

Ważnym elementem będzie podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promowanie turystyki zrównoważonej poprzez propagowanie informacji o roli wody w środowisku i przeciwdziałaniu degradacji bogactw naturalnych (infokioski, warsztaty, konferencja, dobre praktyki).

Uzupełnieniem planowanej infrastruktury będzie szereg działań promocyjnych i informacyjnych, które rozpropagują nowy produkt turystyczny (materiały informacyjne, strona internetowa), a także prezentacje multimedialne w infokioskach w Polsce i na Słowacji).

Projekt w sposób bezpośredni wykorzystuje specyficzne walory Rabki-Zdroju, jako miejscowości uzdrowiskowo-wypoczynkowej, a nowa, atrakcyjna infrastruktura przyczyni się do wzmacniania Rabki-Zdroju, jako miejsca do aktywnych i ciekawych form spędzania czasu wolnego przez coraz liczniejsze grono turystów, także spoza granic kraju.

Na przedmiotowe zadanie pozyskane zostały środki finansowe w ramach INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w wysokości 571 149,89 euro, w tym dla polskiej części w wysokości 294 208,87 euro.

Po oficjalnym podpisaniu umowy partnerzy zwiedzili nieodległe Sanktuarium Matki Boskiej Litmanowskiej.  Zapraszamy do fotorelacji