PozvanieDámy a Páni,
Obec Rabka-Zdrój spolu so slovenským prízemím je mestom Jarabina realizátorom projektu „RÔZNE PODOBY VODY - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia”.
Spoločná realizácia projektu poľskými a slovenskými partnermi je vynikajúcou príležitosťou na spoločné premýšľanie o tom, ako rozvíjať cestovný ruch zameraný na prírodu na poľsko-slovenskom pohraničí, a do akej miery je ekologický miestny produkt príležitosťou na zvýšenie príťažlivosti pohraničného cestovného ruchu a môže byť skutočným zdrojom príjmov pre obyvateľov týchto krajín. Prvý workshop bude viesť hosť Aleš Solár, špecialista na cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu, spoluzakladateľ a bývalý riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Severný Spiš - Pieniny“, koordinátor mnohých turistických projektov, prednosta Mestského úradu Stará Ľubovňa. Druhý workshop bude hostiť Maciej Kopytek, dlhodobý prezident Nadácie pre rozvoj regiónu Rabka, predseda skupiny Podhale GOPR, pôvodca a koordinátor mnohých turistických projektov, sociálny aktivista, špecialista a nadšenec miestneho turistického produktu.
Srdečne Vás pozývame na workshopy, ktoré sa budú konať 10. septembra 2019 v Zakładzie Przyrodoleczniczym – Centrum Zdrowia i Urody Uzdrowiska Rabka S.A. (Prírodoliečebnom ústave – Centrum zdravia a krásy kúpeľov Rabka a. s.) na ulici Orkana 49 v Rabke-Zdroji. Začiatok workshopov je naplánovaný na 11.00 hodinu. V priebehu prestávky sa uskutoční ochutnávka miestnych kulinárskych produktov, pripravených Spolkom dedinských gazdiniek z obce Rdzawka. Na záver workshopov bude usporiadaná prehliadka ústavu spojená s prezentáciou histórie a vlastností rabčianskej soľanky – miestneho produktu.
Vyplnený formulár je možné doručiť e-mailom na adresu marketing@rabka.pl do 6. septembra tohto roku.

Srdečne Vás pozývamLeszek Świder
Primátor mesta Rabka-Zdrój

Prvý workshop
Vedúci: Aleš Solár
Téma: Ako rozvíjať cestovný ruch šetrný k prírode na hranici PL-SK?
Riešené problémy:
• riešenia umožňujúce zosúladenie rozvoja cestovného ruchu s ochranou životného prostredia;
• spoločné prírodné a krajinné dedičstvo pohraničia;
• dobré príklady týkajúce sa trvalo udržateľného využívania zdrojov prírodného dedičstva;
• možnosť uskutočňovať spoločné poľsko-slovenské akcie (napr. v ktorých oblastiach sa môže spolupracovať, kto z kým).

Druhý workshop
Vedúci: Maciej Kopytek
Téma: Ekologický miestny produkt ako príležitosť na zatraktívnenie poľsko-slovenského pohraničného regiónu a zdroj príjmov pre obyvateľov
Riešené problémy:
• produktový potenciál miestneho poľsko-slovenského pohraničia;
• miestny produkt ako alternatíva k hromadnému produktu;
• propagácia výrobkov, ktoré prispievajú k identite obyvateľov pohraničia, a ktoré sa vyrába ekologickým spôsobom a využíva pri tom miestne suroviny;
• miestny produkt ako príležitosť na rozvoj a posilnenie hospodárskeho potenciálu miestnych komunít v tejto oblasti;
• dostupnosť lokálných produktov a marketing.
Miesto konania konferencie:
Zakład Przyrodoleczniczy – Centrum Zdrowia i Urody Uzdrowiska Rabka S.A. (Prírodoliečebnom ústave – Centrum zdravia a krásy kúpeľov Rabka a. s.) na ulici Orkana 49 v Rabke-Zdroji.

ŽIADOSŤ-O-PRIHLáSENIE-NA-ŠKOLENIE - formulár