Zaproszenie



Szanowni Państwo,
Gmina Rabka-Zdrój wraz ze słowackim partnerem miejscowością Jarabina jest realizatorem projektu „RÓŻNE OBLICZA WODY – rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza”.
Wspólna realizacja projektu przez polskich i słowackich partnerów to doskonała okazja aby razem zastanowić się nad tym jak rozwijać turystykę przyjazną przyrodzie na polsko-słowackim pograniczu, a także na ile ekologiczny produkt lokalny jest szansą na uatrakcyjnienie turystyki pogranicza i może stanowić realne źródło dochodu dla mieszkańców tych obszarów.
Pierwszy z warsztatów poprowadzi Aleš Solár, specjalista w zakresie rozwoju produktu turystycznego i współpracy transgranicznej, współzałożyciel i wieloletni dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej „Północny Spisz – Pieniny”, autor i koordynator wielu projektów turystycznych, sekretarz miasta Stará Ľubovňa. Drugi z warsztatów prowadzić będzie Maciej Kopytek, wieloletni Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, Prezes Podhalańskiej Grupy GOPR, pomysłodawca i koordynator wielu projektów turystycznych, działacz społeczny, specjalista i pasjonat lokalnego produktu turystycznego.
Serdecznie zapraszam na warsztaty, które odbędą się 10 września 2019 roku w Zakładzie Przyrodoleczniczym – Centrum Zdrowia i Urody Uzdrowiska Rabka S.A. przy ul. Orkana 49 w Rabce-Zdroju. Rozpoczęcie warsztatów zaplanowaliśmy na godz. 11.00. W przerwie przewidzieliśmy degustację lokalnych produktach kulinarnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Rdzawki. Warsztaty zakończą się zwiedzaniem Zakładu Przyrodoleczniczego, poznaniem historii oraz właściwości rabczańskiej solanki – produktu lokalnego.
Jednocześnie bardzo proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres marketing@rabka.pl najpóźniej do 6 września br.

Serdecznie zapraszam,
Leszek Świder
Burmistrz Rabki-Zdroju

Warsztat pierwszy
Prowadzący: Aleš Solár
Temat: Jak rozwijać turystykę przyjazną przyrodzie na pograniczu PL-SK?
Poruszane zagadnienia:
• rozwiązania umożliwiające pogodzenie rozwoju turystyki z ochroną środowiska;
• wspólne dziedzictwo przyrodniczo-krajobrazowe pogranicza;
• dobre przykłady dot. zrównoważonego wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego;
• możliwość podejmowania wspólnych działań polsko-słowackich (np. w jakich obszarach można współpracować, kto i kim).

Warsztat drugi
Prowadzący: Maciej Kopytek
Temat: Ekologiczny produkt lokalny szansą na uatrakcyjnienie turystyki pogranicza polsko-słowackiego i źródło dochodu dla mieszkańców
Poruszane zagadnienia:
• potencjał produktu lokalnego pogranicza polsko-słowackiego;
• produkt lokalny jako alternatywa dla produktu masowego i nieekologicznego;
• promocja produktów, które współtworzą tożsamość mieszkańców pogranicza, produkowane są w sposób przyjazny środowisku i z lokalnych surowców;
• produkt lokalny szansą rozwoju i wzmocnienia potencjału ekonomicznego lokalnych społeczności obszaru;
• dostępność produktu lokalnego i jego marketing.

Miejsce warsztatów:
Zakład Przyrodoleczniczy - Centrum Zdrowia i Urody Uzdrowiska Rabka S.A. przy ul. Orkana 49 w Rabce-Zdroju - I piętro.

FORMULARZ DO POBRANIA - TUTAJ