Warsztaty turystyczneGmina Rabka-Zdrój wraz ze słowackim parterem - miejscowością Jarabina - realizuje projekt pn. "Różne oblicza wody – rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza”. W ramach tego projektu w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju powstaje Dom Solanki. Inwestycja obejmuje przebudowę budynku "Lubogoszcz" i jego instalacji, budowę pergoli, montaż dwóch tężni zewnętrznych oraz wymianę i budowę placu oraz dojść z kostki betonowej.
Wspólna realizacja projektu przez polskich i słowackich partnerów to też okazja, aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak rozwijać turystykę przyjazną przyrodzie na polsko-słowackim pograniczu, a także na ile ekologiczny produkt lokalny jest szansą na uatrakcyjnienie turystyki pogranicza i może stanowić realne źródło dochodu dla mieszkańców tych obszarów.
Tym tematom były poświęcone warsztaty, które z udziałem polskich i słowackich partnerów odbyły się w Zakładzie Przyrodoleczniczym. Otworzył je burmistrz Leszek Świder, któremu towarzyszyła starościna Jarabiny Lívia Kovalčíková oraz urzędujący członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Karol Skrzypiec. - Mam nadzieję, że uda się nam ten projekt dokończyć wspólnie. Jest to pierwszy nasz wspólny projekt, ale wierzymy, że nie ostatni. Że zdobyte doświadczenie pozwoli nam podjąć również nowe wyzwanie - mówił burmistrz, witając wszystkich gości i dziękując za dotychczasową pracę wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.
Podobnie Lívia Kovalčíková powiedziała, że cieszy się, iż oba samorządy, polski i słowacki, wspólnie realizują projekt. Wyraziła nadzieję, że będzie się ta współpraca dalej owocnie rozwijać.
Pierwszy z warsztatów poprowadził Aleš Solár, specjalista w zakresie rozwoju produktu turystycznego i współpracy transgranicznej, współzałożyciel i wieloletni dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej „Północny Spisz – Pieniny”, autor i koordynator wielu projektów turystycznych, sekretarz miasta Stará Ľubovňa. Drugi z warsztatów prowadził natomiast Maciej Kopytek, wieloletni Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, prezes Podhalańskiej Grupy GOPR, pomysłodawca i koordynator wielu projektów turystycznych, działacz społeczny, specjalista i pasjonat lokalnego produktu turystycznego.
Atrakcją dodatkową była degustacja lokalnych produktów kulinarnych przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Rdzawki. Warsztaty zakończyły się zwiedzaniem Zakładu Przyrodoleczniczego, poznaniem historii oraz właściwości rabczańskiej solanki.