Spotkanie inicjujące projekt14 stycznia 2019 roku w Rabce-Zdroju odbyło się spotkanie otwierające realizację projektu RÓŻNE OBLICZA WODY – rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Partnerów, kontrolerzy z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja projektu przez obu partnerów projektu, a także dyskusja na temat obecnych i przyszłych powiazań z innymi projektami i działaniami podejmowanymi na obszarze transgranicznego odziaływania.

Szczegółowo omówiono zakres wszystkich zadań, harmonogram wdrażania, w tym planowane do ogłoszenia przetargi. Zwrócono uwagę na możliwość przekazania dokumentacji przetargowej do kontroli ex ante.

Partnerzy przedstawili system zarządzania projektem, zwrócono uwagę na obowiązki sprawozdawcze. Przedstawiciele WST szczegółowo omówili zasady promocji i zwrócili uwagę na potrzebę podejmowania wspólnych działań promujących projekt i program.

Spotkanie zakończyła wizyta w Kinie Śnieżka, tj. projekcie zrealizowanym w ramach programu Interreg przez

Gminę Rabka-Zdrój wraz ze słowackim parterem tj. miastem Stara Lubovnia. Następnie zwizytowano miejsce przyszłej inwestycji.

Zapraszamy do fotorelacji ze spotkania i zapoznania się z prezentacją przedstawioną na spotkaniu oraz materiałem partnera słowackiego.

 

Lista uczestników spotkania:
Leszek Świder, Burmistrz Gminy Rabka Zdrój (Partner wiodący – Wnioskodawca)
Małgorzata Gromala, Zastępca Burmistrza Rabki-Zdroju (PW)
Paweł Rapacz, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (PW)
Dariusz Makowski, zastępca naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (PW)
Wioletta Miśkowiec, pracownik Wydział Strategii i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (PW)
Barbara Łączna, personel wspomagający koordynowanie projektu u PW
Grzegorz Godziek, personel wspomagający koordynowanie projektu u PW
Lívia Kovalčíková, Starosta Obec Jarabina, PP
Miroslav Miroslavovič, personel wspomagający koordynowanie projektu u PP
Stanisław Pajor, Kontroler (Małopolski Urząd Wojewódzki)
Agnieszka Kołodziejczyk-Kowal, Kontroler (Małopolski Urząd Wojewódzki)
Martina Bakoňová, Koordynator ds. projektów (WST)
Sabina Sierpińska, pracownik zespołu projektowego (WST)
Krzysztof Kaczmarek, pracownik zespołu projektowego (WST)