Začína sa projekt „TVÁRE vody“Partner: Obec Jarabina

Rozsah: Cieľom projektu je vytvoriť turistický produkt s názvom TVÁRE VODY založený na prírodných zdrojoch pohraničia.

Predmetom projektu v poľskej lokalite je revitalizácia drevenej budovy Lubogoszczy, ktorá sa nachádza v parku Zdrojowy v Rabka-Zdrój, a jej využitie ako soľného domu s mini gradovňou a plánovania využitia územia. Umožní to transformáciu poľnohospodárskej budovy na výstavu soľanky spolu s čerpacou miestnosťou a sociálnym zariadením. Projekt zahŕňa rozvoj zelených plôch (200 m2), výstavbu chodníkov a prístup z betónových kociek (115 m2) a výstavbu infraštruktúry: dve vonkajšie stúpacie veže (14 m2), vnútorné v budove (7 m2) spojené s prepadovým soľným jazierkom, dve zariadenia na kreslenie vody (Jan a Zuber), vitríny propagujúce bohatosť kúpeľov - zdroje slaných liečivých vôd, inštalácia infopanelu a fotovoltaického panelu.

Predmetom projektu v slovenskej časti je sprístupnenie Jarabinského prielomu vybudovaním náučného chodníka, ktorý upozorňuje na najzaujímavejšie prvky prírody, asi 700 m dlhé schody z nehrdzavejúcej ocele umožňujúce zostup do rokliny a vyhliadkovú plošinu, umožňujúcu obdivovať „zhora“ prielom vytvorený potokom Mały Lipnik s najmenším možným zasahovaním do bohatstva prírody a starostlivosťou o prírodnú pamiatku. Na križovatke niekoľkých dôležitých turistických a cyklistických trás, vrátane trás cezhraničného charakteru, sa vytvorí centrálne turistické miesto.

Dôležitým prvkom bude zvyšovanie informovanosti o ochrane životného prostredia obyvateľov a podpora trvalo udržateľného cestovného ruchu propagáciou informácií o úlohe vody v životnom prostredí a predchádzaním zhoršovaniu prírodných zdrojov (informačné kiosky, semináre, konferencie, osvedčené postupy).

Plánovanú infraštruktúru doplní množstvo propagačných a informačných aktivít, ktoré budú propagovať nový produkt cestovného ruchu (informačné materiály, web), ako aj multimediálne prezentácie v informačných stánkoch v Poľsku a na Slovensku.Źródło finansowania: Interreg Polska – Słowacja 2014-2020

Obdobie uplatňovania: do 31/12/2019
Hodnota projektu: 671 941,09 EUR vrátane: PL: 346 128,10 €; SK: 325 812,99 €
Hodnota oprávnených nákladov:
671 941,09 EUR, vrátane: PL: 346 128,10 €, SK: 325 812,99 €
Hodnota grantu: 571 149,89 EUR vrátane: PL: 294 208,87 €; SK: 276 941,02 €