Turistické workshopySpoločná realizácia projektu poľskými a slovenskými partnermi je tiež príležitosťou na spoločné premyslenie toho, ako rozvíjať prírodný cestovný ruch na poľsko-slovenských pohraničí, a do akej miery je ekologický miestny produkt príležitosťou na zatraktívnenie pohraničného cestovného ruchu a môže byť skutočným zdrojom príjmu pre obyvateľov týchto oblastí.
Týmto témam boli venované workshopy, ktoré sa konali v Stredisku prírodnej medicíny (Zakład Przyrodoleczniczy) za účasti poľských a slovenských partnerov. Otvoril ju starosta Leszek Świder, ktorého sprevádzala starostka Jarabiny Lívia Kovalčíková a oficiálny člen okresného zastupiteľsta Nového Targu Karol Skrzypiec. - Dúfam, že sa nám tento projekt podarí spoločne dokončiť. Toto je náš prvý spoločný projekt, ale veríme, že nie je posledný, a že nám získané skúsenosti nám tiež umožnia prijať novú výzvu - povedal starosta, keď vítal všetkých hostí a ďakoval všetkým zúčastneným na projekte za doteraz vykonanú prácu.
Podobný prejav mala aj Lívia Kovalčíková, ktorá povedala, že sa teší, že miestne samosprávy, poľská a slovenská, realizujú projekt spoločne. Vyjadrila nádej, že táto spolupráca sa bude naďalej úspešne rozvíjať.
Prvý workshop viedol Aleš Solár, špecialista na vývoj produktov cestovného ruchu a cezhraničnú spoluprácu, spoluzakladateľ a dlhodobý riaditeľ Regionálnej turistickej organizácie „Severný Spiš – Pieniny“, autor a koordinátor mnohých turistických projektov, tajomník mesta Stará Ľubovňa. Druhý workshop viedol Maciej Kopytek, dlhodobý Prezident Nadácie pre rozvoj regiónu Rabka (Fundacja Rozwoju Regionu Rabka), predseda Podhalianskej skupiny GOPR, zakladateľ a koordinátor mnohých turistických projektov, sociálny aktivista, špecialista a nadšenec miestneho turistického produktu.
Ďalšou atrakciou bolo ochutnávka miestnych kulinárskych výrobkov pripravených Združením vidieckych žien (Koło Gospodyń Wiejskich) z Rdzawky. Workshopy sa skončili prehliadkou Strediska prírodnej medicíny, poznaním histórie a vlastností soľanky Rabka.