Soľankový dom je už otvorený !!!!Soľankový dom je už otvorený !!!!

Ďalšia atrakcia rabčanského kúpeľného strediska otvorila dvere pre turistov a pacientov navštevujúcich naše mesto.

Dom soľanky v Zdrojowzm parku, ktorý bol postavený v rámci projektu Rôzne podoby vody - soľanka z Rabky a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, je ďalšou gradovňou v našich kúpeľoch, ale prvou, ktorá bude prevádzkovaná po celý rok. Jedna inštalácia je vo vnútri budovy, druhá vám umožňuje inhaláciu vonku. Vo vnútri tiež môžete ochutnať charakteristické minerálne vody Rabky a na špeciálnom dotykovom paneli vidieť prírodné a turistické dedičstvo Rabky-Zdrój a slovenského projektového partnera obce Jarabina, ktorá sa nachádza pri Starej Ľubovni. Panel je tiež informáciou o atrakciách poľsko-slovenského pohraničia, interaktívnych hrách a vzdelávacích aktivitách pre najmenších hostí kúpeľov.

Srdečne Vás pozývame do novej gradovne!