Pozvánka na poľsko-slovenskú konferenciuVážené dámy a páni,
Obec Rabka-Zdrój je spoluorganizátorom - spolu s Inštitútom tuberkulózy a pľúcnych ochorení v Rabke-Zdrój 32. Vedeckej a vzdelávacej konferencie „Poľsko-slovenské dni detskej pneumonológie a alergológie V. Vojteka a J. Rudnika”.
Srdečne Vás pozývam na stretnutie zorganizované v rámci projektu „RÔZNE PODOBY VODY – soľanka Rabka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia“, na ktorom sa venujeme otázkam súvisiacim s témou poľsko-slovenských pohraničných kúpeľov vo svetle súčasných zdravotných a ekologických výziev.
Konferencia sa uskutoční 4. októbra 2019 (piatok) o 12.00 hodine v ústredí Inštitútu tuberkulózy a pľúcnych ochorení, ul. prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój.
V rámci mimoriadneho zasadnutia sme naplánovali tieto vystúpenia:
• Grzegorz Biedroń, predseda Malopoľskej turistickej organizácie a poslanec zastupiteľstva malopoľského vojvodstva - Prebudenie obra. Ako môže južné Malopoľsko a severné Slovensko zvíťaziť pomocou globálnych trendov v kúpeľnom a terapeutickom cestovnom ruchu;
• Marek Garncarczyk, odborník na kúpele - Najnovší výskum zloženia a vlastností minerálnych vôd v Malopoľsku – možnosti a potenciál rozvoja malopoľskej kúpeľnej liečby;
• dr Michal Kravčík, environmentálny aktivista - Voda, človek a zmena podnebia v Karpatoch v 21. storočí;
• Małgorzata Smolak, právnik, ekológ - Ochrana vôd a ovzdušia – potreba a výhody.
Stretnutie sa skončí okolo 15.30 diskusiou a obedom.
Po mimoriadnom stretnutí Vás pozývame aj na ďalšie dva dni konferencie. Podrobný program je k dispozícii na: http://konferencje.igrabka.edu.pl/index.php/9-program