Našiel sa realizátor „Soľného domu“Radnica v Rabka-Zdrój vypísala výberové konanie na rekonštrukciu existujúcej budovy Lubogoszcz v kúpeľnom parku Park Zdrojowy na „Soĺný dom“ na účely poskytovania služieb pacientom.

Súťaž vyhrala spoločnosť Rafał Konieczny PROFES Repair and Construction Company z Rabka-Zdrój a náklady na práce budú stáť 1 279 258,14 PLN. Ponuku ovplyvnila najvýhodnejšia ponuka z troch.
Projekt zabezpečuje rekonštrukciu budovy a jej inštaláciu, výstavbu pergoly, inštaláciu dvoch vonkajších stupníc, ako aj výmenu a výstavbu námestia a prístup z betónových kociek. Prístup k celému komplexu nebude mať architektonické bariéry a bude priateľský k ľuďom so zdravotným postihnutím.

Investícia sa realizuje v rámci projektu s názvom RÔZNE TVÁRE VODY - Rabčanská soľanka a Jarabinov prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, spolufinancované v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Projekt vznikol v spolupráci s obcou Jarabina na Slovensku.