Iniciačné stretnutie projektu14. januára 2019 sa v Rabka-Zdrój uskutočnilo otváracie stretnutie projektu RÔZNE TVÁRE VODY - Rabčanská soľanka a Jarabinov prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia partnerov, inšpektori Malopoľskej vojvodskej kancelárie a Spoločného technického sekretariátu. Stretnutie sa začalo prezentáciou projektu oboma partnermi projektu, ako aj diskusiou o súčasných a budúcich vzťahoch s inými projektmi a aktivitami uskutočňovanými v oblasti cezhraničného vplyvu.

Rozsah všetkých úloh a harmonogram vykonávania boli podrobne prediskutované vrátane plánovanej verejnej súťaže. Pozornosť sa venovala možnosti predloženia súťažných podkladov na kontrolu ex ante.

Partneri predstavili systém riadenia projektov, pozornosť bola venovaná povinnostiam predkladania správ. Zástupcovia STS podrobne diskutovali o zásadách propagácie a upozorňovali na potrebu spoločných aktivít na podporu projektu a programu.

Stretnutie sa skončilo návštevou v Kine Śnieżka, to znamená projekte realizovaného v rámci partnerského programu Interreg zo slovenským mestom Stará Ľubovňa. Potom bolo navštívené miesto budúcich investícií.
Pozývame vás na fotoreportáž zo stretnutia a oboznámte sa s prezentáciou prezentovanou na stretnutí a materiálmi slovenského partnera.

 

Zoznam účastníkov stretnutia:
Leszek Świder, starosta obce Rabka Zdrój (hlavný partner - žiadateľ)
Małgorzata Gromala, zástupkyňa primátora mesta Rabka-Zdrój (HP)
Paweł Rapacz, vedúci odboru stratégie a sociálno-ekonomického rozvoja (HP)
Dariusz Makowski, zástupca vedúceho odboru stratégie a sociálno-ekonomického rozvoja (HP)
Wioletta Miśkowiec, zamestnankyňa odboru stratégie a sociálno-ekonomického rozvoja (HP)
Barbara Łączna, personál podporujúci koordináciu projektov na Varšavskej technickej univerzite
Grzegorz Godziek, personál podporujúci koordináciu projektov na Varšavskej technickej univerzite
Lívia Kovalčíková, Starosta Obec Jarabina, PP
Miroslav Miroslavovič, personál podporujúci koordináciu projektu s PP
Stanisław Pajor, kontrolór (Malopoľské vojvodstvo)
Agnieszka Kołodziejczyk-Kowal, inšpektor (Malopoľské vojvodstvo)
Martina Bakoňová, koordinátorka projektu (JTS)
Sabina Sierpińska, zamestnankyňa konštrukčného tímu (JTS)
Krzysztof Kaczmarek, zamestnanec konštrukčného tímu (JTS)