Uncategorized


AKTUALNOŚCI

Soľankový dom – nové miesto pre udalosti a kultúrne podujatia

Soľankový dom – nové miesto pre udalosti a kultúrne podujatia

V sobotu 1. augusta zorganizovala Nadácia Krídla viery vonkajšie podujatie v Soľankovom dome v Zdrojowym parku v Rabke. Súčasťou programu boli iluzionistické predstavenia Close-Up a Stand Up a koncert Adama Jarzmika Quinteta. Zároveň vo vile „Józef” na ul. Orkana bola otvorená výstava obrazov Stanisława Świątkowskeho, ktorá bude exponovaná do 31. augusta.


Soľankový dom je už otvorený !!!!

Soľankový dom je už otvorený !!!!

Ďalšia atrakcia rabčanského kúpeľného strediska otvorila dvere pre turistov a pacientov navštevujúcich naše mesto.

Dom soľanky v Zdrojowzm parku, ktorý bol postavený v rámci projektu Rôzne podoby vody - soľanka z Rabky a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, je ďalšou gradovňou v našich kúpeľoch, ale prvou, ktorá bude prevádzkovaná po celý rok. Jedna inštalácia je vo vnútri budovy, druhá vám umožňuje inhaláciu vonku. Vo vnútri tiež môžete ochutnať charakteristické minerálne vody Rabky a na špeciálnom dotykovom paneli vidieť prírodné a turistické dedičstvo Rabky-Zdrój a slovenského projektového partnera obce Jarabina, ktorá sa nachádza pri Starej Ľubovni. Panel je tiež informáciou o atrakciách poľsko-slovenského pohraničia, interaktívnych hrách a vzdelávacích aktivitách pre najmenších hostí kúpeľov.

Srdečne Vás pozývame do novej gradovne!


Soľankový dom je takmer hotový

Soľankový dom je takmer hotový

Výstavba Soľankového domu v Zdrojowym parku v Rabce-Zdrój sa pomaly blíži ku koncu. Vo vnútri je veľmi pôsobivý veľký erb Rabki-Zdrój Jerzy Kolecki, ktorý je vyrobený zo soli. Dojem bude určite väčší, keď bude podsvietený. V soľankovom dome bola postavená stena, ďalšie dve sa nachádzajú vonku. Ešte stále je potrebné dokončiť menšie dokončovacie práce a upraviť terén, ale už dnes sa dá predpokladať, že to bude ďalšia, veľmi obľúbená atrakcia nášho parku.


Soľankový dom rastie pred očami

Soľankový dom rastie pred očami

 

Výstavba ďalšej atrakcie v našom meste je v plnom prúde. Na mieste bývalej budovy "Lubogoszcz" v Zdrojowym parku vyrastá Soľankový dom. Táto investícia tiež zahŕňa výstavba pergoly, montáž dvoch vonkajších soľankových stien, ako aj výmenu a výstavbu námestia a prístupových ciest z betónovej dlažby. Prístup do celého komplexu „Soľankového domu” nebude mať žiadne architektonické prekážky a bude bezbariérový.

Práce na stavenisku prebiehajú a tvar rozostavanej investície je už viditeľný. Na žiadosť Mestského úradu v meste Rabka-Zdrój ju vykonáva Firma Remontowo-Budowlana Rafał Konieczny PROFES z Rabka-Zdrój, pričom cena prác je 1 279 258,14 PLN.

Investícia sa vykonáva v rámci projektu s názvom RÔZNE PODOBY VODY – soľanka z Rabky a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, ktorý bol spolufinancovaný.v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Projekt vznikol v spolupráci s obcou Jarabina na Slovensku.


Spoznajte krásu Rabky-Zdrója a Jarabiny

« 1 z 2 »

Pozvánka na poľsko-slovenskú konferenciu

Vážené dámy a páni,
Obec Rabka-Zdrój je spoluorganizátorom - spolu s Inštitútom tuberkulózy a pľúcnych ochorení v Rabke-Zdrój 32. Vedeckej a vzdelávacej konferencie „Poľsko-slovenské dni detskej pneumonológie a alergológie V. Vojteka a J. Rudnika”.
Srdečne Vás pozývam na stretnutie zorganizované v rámci projektu „RÔZNE PODOBY VODY – soľanka Rabka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia“, na ktorom sa venujeme otázkam súvisiacim s témou poľsko-slovenských pohraničných kúpeľov vo svetle súčasných zdravotných a ekologických výziev.
Konferencia sa uskutoční 4. októbra 2019 (piatok) o 12.00 hodine v ústredí Inštitútu tuberkulózy a pľúcnych ochorení, ul. prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój.
V rámci mimoriadneho zasadnutia sme naplánovali tieto vystúpenia:
• Grzegorz Biedroń, predseda Malopoľskej turistickej organizácie a poslanec zastupiteľstva malopoľského vojvodstva - Prebudenie obra. Ako môže južné Malopoľsko a severné Slovensko zvíťaziť pomocou globálnych trendov v kúpeľnom a terapeutickom cestovnom ruchu;
• Marek Garncarczyk, odborník na kúpele - Najnovší výskum zloženia a vlastností minerálnych vôd v Malopoľsku – možnosti a potenciál rozvoja malopoľskej kúpeľnej liečby;
• dr Michal Kravčík, environmentálny aktivista - Voda, človek a zmena podnebia v Karpatoch v 21. storočí;
• Małgorzata Smolak, právnik, ekológ - Ochrana vôd a ovzdušia – potreba a výhody.
Stretnutie sa skončí okolo 15.30 diskusiou a obedom.
Po mimoriadnom stretnutí Vás pozývame aj na ďalšie dva dni konferencie. Podrobný program je k dispozícii na: http://konferencje.igrabka.edu.pl/index.php/9-program


Turistické workshopy

Spoločná realizácia projektu poľskými a slovenskými partnermi je tiež príležitosťou na spoločné premyslenie toho, ako rozvíjať prírodný cestovný ruch na poľsko-slovenských pohraničí, a do akej miery je ekologický miestny produkt príležitosťou na zatraktívnenie pohraničného cestovného ruchu a môže byť skutočným zdrojom príjmu pre obyvateľov týchto oblastí.
Týmto témam boli venované workshopy, ktoré sa konali v Stredisku prírodnej medicíny (Zakład Przyrodoleczniczy) za účasti poľských a slovenských partnerov. Otvoril ju starosta Leszek Świder, ktorého sprevádzala starostka Jarabiny Lívia Kovalčíková a oficiálny člen okresného zastupiteľsta Nového Targu Karol Skrzypiec. - Dúfam, že sa nám tento projekt podarí spoločne dokončiť. Toto je náš prvý spoločný projekt, ale veríme, že nie je posledný, a že nám získané skúsenosti nám tiež umožnia prijať novú výzvu - povedal starosta, keď vítal všetkých hostí a ďakoval všetkým zúčastneným na projekte za doteraz vykonanú prácu.
Podobný prejav mala aj Lívia Kovalčíková, ktorá povedala, že sa teší, že miestne samosprávy, poľská a slovenská, realizujú projekt spoločne. Vyjadrila nádej, že táto spolupráca sa bude naďalej úspešne rozvíjať.
Prvý workshop viedol Aleš Solár, špecialista na vývoj produktov cestovného ruchu a cezhraničnú spoluprácu, spoluzakladateľ a dlhodobý riaditeľ Regionálnej turistickej organizácie „Severný Spiš – Pieniny“, autor a koordinátor mnohých turistických projektov, tajomník mesta Stará Ľubovňa. Druhý workshop viedol Maciej Kopytek, dlhodobý Prezident Nadácie pre rozvoj regiónu Rabka (Fundacja Rozwoju Regionu Rabka), predseda Podhalianskej skupiny GOPR, zakladateľ a koordinátor mnohých turistických projektov, sociálny aktivista, špecialista a nadšenec miestneho turistického produktu.
Ďalšou atrakciou bolo ochutnávka miestnych kulinárskych výrobkov pripravených Združením vidieckych žien (Koło Gospodyń Wiejskich) z Rdzawky. Workshopy sa skončili prehliadkou Strediska prírodnej medicíny, poznaním histórie a vlastností soľanky Rabka.


Pozvanie

Dámy a Páni,
Obec Rabka-Zdrój spolu so slovenským prízemím je mestom Jarabina realizátorom projektu „RÔZNE PODOBY VODY - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia”.
Spoločná realizácia projektu poľskými a slovenskými partnermi je vynikajúcou príležitosťou na spoločné premýšľanie o tom, ako rozvíjať cestovný ruch zameraný na prírodu na poľsko-slovenskom pohraničí, a do akej miery je ekologický miestny produkt príležitosťou na zvýšenie príťažlivosti pohraničného cestovného ruchu a môže byť skutočným zdrojom príjmov pre obyvateľov týchto krajín. Prvý workshop bude viesť hosť Aleš Solár, špecialista na cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu, spoluzakladateľ a bývalý riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Severný Spiš - Pieniny“, koordinátor mnohých turistických projektov, prednosta Mestského úradu Stará Ľubovňa. Druhý workshop bude hostiť Maciej Kopytek, dlhodobý prezident Nadácie pre rozvoj regiónu Rabka, predseda skupiny Podhale GOPR, pôvodca a koordinátor mnohých turistických projektov, sociálny aktivista, špecialista a nadšenec miestneho turistického produktu.
Srdečne Vás pozývame na workshopy, ktoré sa budú konať 10. septembra 2019 v Zakładzie Przyrodoleczniczym – Centrum Zdrowia i Urody Uzdrowiska Rabka S.A. (Prírodoliečebnom ústave – Centrum zdravia a krásy kúpeľov Rabka a. s.) na ulici Orkana 49 v Rabke-Zdroji. Začiatok workshopov je naplánovaný na 11.00 hodinu. V priebehu prestávky sa uskutoční ochutnávka miestnych kulinárskych produktov, pripravených Spolkom dedinských gazdiniek z obce Rdzawka. Na záver workshopov bude usporiadaná prehliadka ústavu spojená s prezentáciou histórie a vlastností rabčianskej soľanky – miestneho produktu.
Vyplnený formulár je možné doručiť e-mailom na adresu marketing@rabka.pl do 6. septembra tohto roku.

Srdečne Vás pozývamLeszek Świder
Primátor mesta Rabka-Zdrój

Prvý workshop
Vedúci: Aleš Solár
Téma: Ako rozvíjať cestovný ruch šetrný k prírode na hranici PL-SK?
Riešené problémy:
• riešenia umožňujúce zosúladenie rozvoja cestovného ruchu s ochranou životného prostredia;
• spoločné prírodné a krajinné dedičstvo pohraničia;
• dobré príklady týkajúce sa trvalo udržateľného využívania zdrojov prírodného dedičstva;
• možnosť uskutočňovať spoločné poľsko-slovenské akcie (napr. v ktorých oblastiach sa môže spolupracovať, kto z kým).

Druhý workshop
Vedúci: Maciej Kopytek
Téma: Ekologický miestny produkt ako príležitosť na zatraktívnenie poľsko-slovenského pohraničného regiónu a zdroj príjmov pre obyvateľov
Riešené problémy:
• produktový potenciál miestneho poľsko-slovenského pohraničia;
• miestny produkt ako alternatíva k hromadnému produktu;
• propagácia výrobkov, ktoré prispievajú k identite obyvateľov pohraničia, a ktoré sa vyrába ekologickým spôsobom a využíva pri tom miestne suroviny;
• miestny produkt ako príležitosť na rozvoj a posilnenie hospodárskeho potenciálu miestnych komunít v tejto oblasti;
• dostupnosť lokálných produktov a marketing.
Miesto konania konferencie:
Zakład Przyrodoleczniczy – Centrum Zdrowia i Urody Uzdrowiska Rabka S.A. (Prírodoliečebnom ústave – Centrum zdravia a krásy kúpeľov Rabka a. s.) na ulici Orkana 49 v Rabke-Zdroji.

ŽIADOSŤ-O-PRIHLáSENIE-NA-ŠKOLENIE - formulár


Začala sa budova „Soľného domu”

Oblasť bola oplotená, označená a dodávateľ začal demoláciu budovy „Lubogoszcz“. V kúpeľnom parku v Rabka-Zdrój sa tak začala výstavba „Soľného domu“. Investíciu, ktorú si objednala úrad mesta Rabka-Zdrój, realizuje spoločnosť Rafał Konieczny PROFES Remontowo-Construction Company z Rabky-Zdrój a náklady na práce sú 1 279 225,25 PLN. Investícia zabezpečuje rekonštrukciu budovy „Lubogoszcz“ a jej inštaláciu, výstavbu pergoly, montáž dvoch vonkajších stĺpov, ako aj výmenu a výstavbu námestia a prístup z betónových kociek. Prístup do celého komplexu nebude mať architektonické bariéry a bude priateľský k ľuďom so zdravotným postihnutím.

Investícia sa realizuje v rámci projektu s názvom RÔZNE TVÁRE VODY - Rabčanská soľanka a Jarabinov prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, spolufinancované v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Projekt vznikol v spolupráci s obcou Jarabina na Slovensku.

 

 


Prírodný tábor v Jarabine

Koncom júna sa uskutočnil výlet mladých ľudí z obce Rabka-Zdrój do slovenského mesta Jarabina v Pieninách.
Zúčastnila sa na ňom skupina 20 žiakov z ôsmeho ročníka základnej školy a tretieho ročníka základnej školy vybraných za vynikajúce výsledky v oblasti vedy a športu spolu s vedúcimi. Poľskú mládežnícku skupinu sprevádzal podobný počet slovenských rovesníkov. Organizátori pripravili množstvo prednášok, workshopov, súťaží a ďalších atrakcií..

Výlet sa uskutočnil v rámci projektu týkajúceho sa vody - našej soľanky rabčanskej a potoka v rokline Jarabina. Okrem výmeny mládeže tento projekt zabezpečuje výstavbu soľného domu v Rabke a mosta cez roklinu Jarabina, aby bola trasa lepšie prístupná väčšiemu počtu turistov. Po príchode a večeri dal riaditeľ Národného parku Slovenský Pieniny multimediálnu prezentáciu o národných parkoch a prírode, po ktorej bol čas na diskotéku, spev, hry a zábavu.

V priebehu nasledujúcich dvoch dní organizátori skupine ukázali, ako preskúmať prírodu. Z nenápadnéj kaluže si mohli vybrať toxickú kunku červenobruchú alebo pijavicu koňskú veľkosti palca. V lese postavili siete na chytanie málo známych druhov vtákov, ktoré potom opisovali, zakrúžkovali a vypustili. V lome ukázali, ako nájsť fosílie, ktoré sú milióny rokov staré, stopu po mori, ktoré tam kedysi žilo.

Najväčšou atrakciou však boli účastníci čakajúci posledný deň počas cesty do Rokliny Jarabina, ktorá je malebnou cestou pozdĺž potoka medzi skalami a stromami. Trasa je skutočne impozantná, v potoku je veľa rakov, vydier a bobrov a v okolí sú početné hniezda bocianov. Poslednou atrakciou cesty boli vtáky.

Organizátori okrem klasického modelu ukázali, ako vyrobiť stánok pre vodnára potočného. Jedná sa o neobvyklú chovateľskú stanicu v našej komunite - nemá strechu ani steny a visí pod mostmi. Kto vie, možno ovocie tohto projektu, okrem soľanky, zvýši aj populáciu tohto pekného vtáka v našej komunite.

Po pobyte plnom atrakcií sa mládež a ich opatrovníci vrátili do Rabky, aby sa pripravili na koniec školského roka. Výsledkom cesty bude iný pohľad na prírodu. Od tejto chvíle už nebude každá prechádzka po horách, v lese, pri vode alebo v lome rovnaká ako predtým, bude bohatšia, plnšia a zaujímavejšia. Ďakujeme organizátorom za organizovanie tohto projektu.


Našiel sa realizátor "Soľného domu"

Radnica v Rabka-Zdrój vypísala výberové konanie na rekonštrukciu existujúcej budovy Lubogoszcz v kúpeľnom parku Park Zdrojowy na „Soĺný dom“ na účely poskytovania služieb pacientom.

Súťaž vyhrala spoločnosť Rafał Konieczny PROFES Repair and Construction Company z Rabka-Zdrój a náklady na práce budú stáť 1 279 258,14 PLN. Ponuku ovplyvnila najvýhodnejšia ponuka z troch.
Projekt zabezpečuje rekonštrukciu budovy a jej inštaláciu, výstavbu pergoly, inštaláciu dvoch vonkajších stupníc, ako aj výmenu a výstavbu námestia a prístup z betónových kociek. Prístup k celému komplexu nebude mať architektonické bariéry a bude priateľský k ľuďom so zdravotným postihnutím.

Investícia sa realizuje v rámci projektu s názvom RÔZNE TVÁRE VODY - Rabčanská soľanka a Jarabinov prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, spolufinancované v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Projekt vznikol v spolupráci s obcou Jarabina na Slovensku.


Vyhlásenie výberového konania na výstavbu "Soľný dom"

Radnica v Rabka-Zdrój vyhlásila verejnú súťaž na rekonštrukciu existujúcej budovy „Lubogoszcz“ v parku Park Zdrojowy na „Soľný dom“ na služby pacientom. Projekt zahŕňa rekonštrukciu a zmenu funkcie existujúcej spoločensko-ekonomickej budovy. Projekt zabezpečuje rekonštrukciu budovy a jej inštaláciu, výstavbu pergoly, inštaláciu dvoch vonkajších stupníc, ako aj výmenu a výstavbu námestia a prístup z betónových kociek. Prístup do celého komplexu „Soľný dom“ nebude mať architektonické bariéry a bude priateľský k ľuďom so zdravotným postihnutím.

Investícia sa realizuje v rámci projektu s názvom RÔZNE TVÁRE VODY - Rabčabská soľanka a Jarabinov prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, spolufinancované v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Projekt vznikol v spolupráci s obcou Jarabina na Slovensku.

 

 

 

 


Iniciačné stretnutie projektu

14. januára 2019 sa v Rabka-Zdrój uskutočnilo otváracie stretnutie projektu RÔZNE TVÁRE VODY - Rabčanská soľanka a Jarabinov prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia partnerov, inšpektori Malopoľskej vojvodskej kancelárie a Spoločného technického sekretariátu. Stretnutie sa začalo prezentáciou projektu oboma partnermi projektu, ako aj diskusiou o súčasných a budúcich vzťahoch s inými projektmi a aktivitami uskutočňovanými v oblasti cezhraničného vplyvu.

Rozsah všetkých úloh a harmonogram vykonávania boli podrobne prediskutované vrátane plánovanej verejnej súťaže. Pozornosť sa venovala možnosti predloženia súťažných podkladov na kontrolu ex ante.

Partneri predstavili systém riadenia projektov, pozornosť bola venovaná povinnostiam predkladania správ. Zástupcovia STS podrobne diskutovali o zásadách propagácie a upozorňovali na potrebu spoločných aktivít na podporu projektu a programu.

Stretnutie sa skončilo návštevou v Kine Śnieżka, to znamená projekte realizovaného v rámci partnerského programu Interreg zo slovenským mestom Stará Ľubovňa. Potom bolo navštívené miesto budúcich investícií.
Pozývame vás na fotoreportáž zo stretnutia a oboznámte sa s prezentáciou prezentovanou na stretnutí a materiálmi slovenského partnera.

 

Zoznam účastníkov stretnutia:
Leszek Świder, starosta obce Rabka Zdrój (hlavný partner - žiadateľ)
Małgorzata Gromala, zástupkyňa primátora mesta Rabka-Zdrój (HP)
Paweł Rapacz, vedúci odboru stratégie a sociálno-ekonomického rozvoja (HP)
Dariusz Makowski, zástupca vedúceho odboru stratégie a sociálno-ekonomického rozvoja (HP)
Wioletta Miśkowiec, zamestnankyňa odboru stratégie a sociálno-ekonomického rozvoja (HP)
Barbara Łączna, personál podporujúci koordináciu projektov na Varšavskej technickej univerzite
Grzegorz Godziek, personál podporujúci koordináciu projektov na Varšavskej technickej univerzite
Lívia Kovalčíková, Starosta Obec Jarabina, PP
Miroslav Miroslavovič, personál podporujúci koordináciu projektu s PP
Stanisław Pajor, kontrolór (Malopoľské vojvodstvo)
Agnieszka Kołodziejczyk-Kowal, inšpektor (Malopoľské vojvodstvo)
Martina Bakoňová, koordinátorka projektu (JTS)
Sabina Sierpińska, zamestnankyňa konštrukčného tímu (JTS)
Krzysztof Kaczmarek, zamestnanec konštrukčného tímu (JTS)

 


Začína sa projekt „TVÁRE vody“

Partner: Obec Jarabina

Rozsah: Cieľom projektu je vytvoriť turistický produkt s názvom TVÁRE VODY založený na prírodných zdrojoch pohraničia.

Predmetom projektu v poľskej lokalite je revitalizácia drevenej budovy Lubogoszczy, ktorá sa nachádza v parku Zdrojowy v Rabka-Zdrój, a jej využitie ako soľného domu s mini gradovňou a plánovania využitia územia. Umožní to transformáciu poľnohospodárskej budovy na výstavu soľanky spolu s čerpacou miestnosťou a sociálnym zariadením. Projekt zahŕňa rozvoj zelených plôch (200 m2), výstavbu chodníkov a prístup z betónových kociek (115 m2) a výstavbu infraštruktúry: dve vonkajšie stúpacie veže (14 m2), vnútorné v budove (7 m2) spojené s prepadovým soľným jazierkom, dve zariadenia na kreslenie vody (Jan a Zuber), vitríny propagujúce bohatosť kúpeľov - zdroje slaných liečivých vôd, inštalácia infopanelu a fotovoltaického panelu.

Predmetom projektu v slovenskej časti je sprístupnenie Jarabinského prielomu vybudovaním náučného chodníka, ktorý upozorňuje na najzaujímavejšie prvky prírody, asi 700 m dlhé schody z nehrdzavejúcej ocele umožňujúce zostup do rokliny a vyhliadkovú plošinu, umožňujúcu obdivovať „zhora“ prielom vytvorený potokom Mały Lipnik s najmenším možným zasahovaním do bohatstva prírody a starostlivosťou o prírodnú pamiatku. Na križovatke niekoľkých dôležitých turistických a cyklistických trás, vrátane trás cezhraničného charakteru, sa vytvorí centrálne turistické miesto.

Dôležitým prvkom bude zvyšovanie informovanosti o ochrane životného prostredia obyvateľov a podpora trvalo udržateľného cestovného ruchu propagáciou informácií o úlohe vody v životnom prostredí a predchádzaním zhoršovaniu prírodných zdrojov (informačné kiosky, semináre, konferencie, osvedčené postupy).

Plánovanú infraštruktúru doplní množstvo propagačných a informačných aktivít, ktoré budú propagovať nový produkt cestovného ruchu (informačné materiály, web), ako aj multimediálne prezentácie v informačných stánkoch v Poľsku a na Slovensku.Źródło finansowania: Interreg Polska – Słowacja 2014-2020

Obdobie uplatňovania: do 31/12/2019
Hodnota projektu: 671 941,09 EUR vrátane: PL: 346 128,10 €; SK: 325 812,99 €
Hodnota oprávnených nákladov:
671 941,09 EUR, vrátane: PL: 346 128,10 €, SK: 325 812,99 €
Hodnota grantu: 571 149,89 EUR vrátane: PL: 294 208,87 €; SK: 276 941,02 €


V Rabke bude postavený Soľný dom s mini gradovňou

Dňa 13. augusta 2018 v Jarabine na Slovensku podpísal primátor mesta Rabka-Zdrój partnerskú zmluvu mesta Rabka-Zdrój s obcou Jarabina na Slovensku na spoločnú realizáciu projektu s názvom „RÔZNE TVÁRE VODY - Rabčanská soľanka a jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia“, spolufinancované v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Hlavným cieľom projektu je komplexný a trvalo udržateľný rozvoj poľsko-slovenského prihraničného regiónu kombináciou potenciálov obce Rabka-Zdrój a Jarabina, prehĺbením vzájomnej spolupráce a využívaním kultúrneho a prírodného dedičstva na zvýšenie atraktívnosti hraníc v očiach obyvateľov a návštevníkov.

Predmetom projektu v poľskej lokalite je revitalizácia drevenej budovy Lubogoszczy, ktorá sa nachádza v parku Park Zdrojowy v Rabka-Zdrój, a jej využitie ako domu soľanky s mini gradovňou a plánovania využitia územia. Umožní to transformáciu poľnohospodárskej budovy na výstavu soľanky spolu s čerpacou miestnosťou a sociálnym zariadením. Projekt zahŕňa rozvoj zelených plôch, výstavbu chodníkov a prístupových bodov z betónových kociek a výstavbu infraštruktúry: dve vonkajšie a vnútorné stúpacie veže v budove spojené so soľným prepadovým jazierkom, dve zariadenia na čerpanie vody, vitríny propagujúce bohatstvo kúpeľov - zdroje slanej liečivej vody, inštalácia infopanelu a fotovoltaický panel.

Dôležitým prvkom bude zvyšovanie ekologického povedomia obyvateľov a podpora trvalo udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom propagácie informácií o úlohe vody v životnom prostredí a predchádzania zhoršovaniu prírodných zdrojov (informačné kiosky, semináre, konferencie, osvedčené postupy).

Plánovanú infraštruktúru doplní množstvo propagačných a informačných aktivít, ktoré budú propagovať nový produkt cestovného ruchu (informačné materiály, web), ako aj multimediálne prezentácie v informačných stánkoch v Poľsku a na Slovensku.

Projekt priamo využíva špecifické vlastnosti Rabky-Zdrój ako kúpeľného strediska a nová, atraktívna infraštruktúra prispeje k posilneniu Rabky-Zdrój ako miesta pre aktívne a zaujímavé formy trávenia voľného času zvyšujúcim sa počtom turistov aj zo zahraničia.

Finančné prostriedky na túto úlohu boli získané v rámci programu INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 vo výške 571 149,89 EUR, z toho 294 208,87 EUR pre poľskú časť.

Po oficiálnom podpísaní zmluvy partneri navštívili svätyňu Panny Márie z Litmanowskej. Pozývame vás na fotoreportáž.