Ruszyła budowa „Domu Solanki”Teren został ogrodzony, oznakowany, a wykonawca rozpoczął rozbiórkę budynku "Lubogoszcz". Tym samym w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju rozpoczęła się budowa "Domu Solanki". Inwestycję na zlecenie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju prowadzi Firma Remontowo-Budowlana Rafał Konieczny PROFES z Rabki-Zdroju, a koszt prac to 1 279 258,14 zł. Inwestycja przewiduje przebudowę budynku "Lubogoszcz" i jego instalacji, budowę pergoli, montaż dwóch tężni zewnętrznych oraz wymianę i budowę placu oraz dojść z kostki betonowej. Dostęp do całego kompleksu „Domu Solanki” nie będzie posiadał barier architektonicznych i będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. RÓŻNE OBLICZA WODY – rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt powstał we współpracy z gminą Obec Jarabina na Słowacji.